Sélection Shônen

, par S Féranec

- A silent voice, Yoshitoki OIMA, Ki-oon, 6,60 €
- Altair, Kotono KATO, Glénat, 7,60 €
- Rin, Harold SAKUISHI, Delcourt, 7,99 €
- The heroic legend of Arslân, Hiromu ARAKAWA, Kurokawa, 7,65 €
- World trigger, Daisuke ASHIHARA, Kazé manga, 6,79 €